o senzoriumu

Senzorium je pionir senzorialnega gledališča v Sloveniji. Izhaja iz gledališča, imenovanega Teatro de los Sentidos, ki ga je ustanovil Enrique Vargas, oblikovalec senzorialnega gledališkega jezika.

Senzorialno gledališče uporablja metodo senzorialnega jezika, ki vključuje posebnosti, kot so interaktivnost publike, multisenzorne percepcije ter mednarodno in medkulturno razumljive vsebine. Pri interaktivnosti ne gre za tehnološki način interakcije, pač pa za neposredno in neposredovano komunikacijo med publiko in izvajalci, ki poteka v živo in pri kateri prihaja do vzajemnih povezav med vsemi udeleženimi. Orodja čutnega sporočanja vključujejo tudi vonje, okus in dotik ter publiki omogočajo večji organski potopitveni učinek in izkušnjo. Elementi senzorialnega gledališkega jezika so se rojevali v zadnjih dveh stoletjih, in sicer v poskusih in manifestih pomembnih ustvarjalcev s konca prejšnjega tisočletja.

Senzorium v svojem zadnjem obdobju prenaša senzorialna orodja potopitvenih učinkov tudi na oder in s tem odpira nove možnosti sporočanja v uprizoritveni umetnosti. Svoja znanja in veščine iz gledališke prakse pa prenaša tudi na polja nesnovne kulturne dediščine, vizualne umetnosti, v muzeje, galerije in tudi že v opero. Več čutno sporočanje in predstavljanje umetniških in poučnih vsebin je v 21. stoletju doseglo svoj razmah v svetu in v Evropi. Še posebej se več čutnega sporočanja radi poslužujejo pedagoški in muzejski programi. Senzorium tovrstne prakse izvaja tako v Sloveniji kot v tujini.