FOTO - PERFORMANCE

FOTO - MAKING OF

? IN VINO VERITAS ???

Ali je v vinu res resnica, ali le zavajanje v vicah, izgon v pekel in vrnitev v raj? Se boste prepustili presenetiti Senzoriumu in se vrnili bogatejši za spoznanje več?

IN VINO VERITAS? s senzorialno gledališko poetiko - popelje obiskovalca čez proces od grozdja do vina in mu na dionizičen način pomaga razkrivati resnico o sebi, vinu, o sebi v vinu in o vinu v sebi...

Projekt je del koncepta razstave o vinu na slovenskem: "Spet trte so rodile", ki je v Slovenskem Etnografskem Muzeju na ogled od novembra 2008 do junija 2009.

IN VINO VERITAS audio:

Omnes tenebrae sunt dies novus,
omnis turpis stellae superbia, quisque poeta suae laetitiae.
Fundum tangendi iterum surgunt.

Gaudeas!
Tenebras tangas,
diem novum inspicas!
gaudeas!

Anima, inspicas,
in oculos sibi prospectas!
Repercutit, ignescit, saltat, clamat!
Lacrima mare facta est cum illac labitur...

Gaudeas
tenebras tangas
et diem novum inspicas.

IN VINO VERITAS prevod
Vsaka tema je nov dan,
vsak grduh zvezde napuh.
Vsak svoje sreče poet;
le kdor dna se dotakne
vznikne spet. Raduj se! Dotakni se teme
glej v nov dan!
Raduj se! Zazri se duša,
poglej si v oči;
odseva, žari, pleše, kriči!
Kapljica postane morje, ko vanj spolzi... Raduj se!
Dotikaj se teme
in glej v nov dan.

Koncept in režija: Barbara Pia Jenič

Scenografija in luč: Tomaž Štrucl

Glasba: Peter Penko, Tomi M., Grega Skočir, Irena Preda

Izvajalci: Jaka Andrej Vojevec, Manca Dorrer, Meta Černe, Jerica Majerhold Ostrovršnik, Vesna Vrabelj, Polona Prodnik, Tina Uršič, Barbara Pia Jenič, Alenka Kozolc k.g., Ana Marija Mitic k.g.

Asistenti: Anja Guid, Ana Vukicevic, Lena Nagode Glasbeni izvajalci: Tomi M., Grega Skočir, Irena Preda, Barbara Pia

Oblikovanje Zvoka: Samo Jurca

Foto: Vanessa Tivadar, Tadej Žnidarčič
Video posnetki: Blaž Oman

Grafično oblikovanje: Lena Nagode

Odnosi z javnostmi: Urška Comino

Prevodi v angleščino: Polona Prodnik

Prevodi v latinščino: Mitja Toškan

Produkcija: Senzorium

Koprodukcija: Slovenski etnografski muzej in Kulturno društvo B-51 (Festival Ex-Ponto)

Projekt je nastal ob podpori Ministrstva za kulturo RS

INSTALACIJA
Otvoritev 7. December 2008 do junij 2009
Odprto vsak torek do nedelje od 10. Do 18. Ure

PREDSTAVA

Premiera 8. December 2008

Ponovitve 9., 10., 11. December

Ponovitve 2009
9., 10., 11., 12., 13., 14. Februar

17., 18., 19., 20., 21., 22. Marec

Vstopi posamično od 18. Do 22. Ure - na vsake 4 minute. Potrebna je predhodna rezervacija mesta na tel. številko 01 300 87 45. Rezervirano karto dvignete najkasneje do 17. ure na dan predstave.
V DOGODEK VSTOPATE BOSI.

Rezervacije kart in informacije o predstavi: 01 300 87 45 Slovenski etnografski muzej.
Dodatne informacije: Odnosi z javnostmi Urška Comino, Festival Ex Ponto.

Zahvale: Dr. Vasko Simoniti, Matej Zavrl, Anja Guid, Ana Vukicevic, Lena Nagode, Damir Dimitrovič Kos, Bojana Rogelj, Vida Breže, Mitja Toškan, Tomaž Bole, Mea Valens, Alojz Jurjec, Soline Sečovlje, Tiskarna Bagraf, Lucija Sotlar, Anja Guid, Anja Vukicevic, Lena Nagode, Nataša Trtnik, Andrej Trtnik

? IN VINO VERITAS ???

Does wine really bring the truth or merely seduction in purgatory, banishment to hell and return to heaven? Will you let Senzorium surprise you and so you will return wiser for an insight?

IN VINO VERITAS? with its sensorial theatrical poetics – takes the visitors on a journey of processing grapes into wine and helps them in a Dionysiac manner to uncover the truth about themselves, wine, themselves in wine and wine in themselves.

The project is a part of the concept of the exhibition about wine in Slovenia: "Anew the vines have fruited" that takes place in Slovene Ethnographic Museum between November 2008 and June 2009.

IN VINO VERITAS audio:
Omnes tenebrae sunt dies novus.
Omnis turpis stellae superbia. Quisque poeta suae laetitiae.
Fundum tangendi iterum surgunt.

Anima, inspicas! In oculos sibi prospectas!
Repercutit, ignescit, saltat, clamat.
Lacrima mare facta est cum illac labitur...
Gaudeas!
Tenebras tangas
et diem novum inspicas!

IN VINO VERITAS english
Every darkness is a new day. Every monster a star's vanity.
Every man a poet of their happiness. Only those who touch the bottom,
arise again.
Soul, look!
Look into your eyes!
It reflects,
radiates, dances, screams! A drop becomes the sea, when it drips in it.
Rejoice! Touch the darkness and
look into a new day. Rejoice.

Author of the concept and Director: Barbara Pia Jenič

Set designer and Lightning designer: Tomaž Štrucl

Music: Peter Penko, Tomi M., Grega Skočir, Irena Preda

Performers: Jaka Andrej Vojevec, Manca Dorrer, Meta Černe, Jerica Majerhold Ostrovršnik, Vesna Vrabelj, Polona Prodnik, Tina Uršič, Barbara Pia Jenič, Alenka Kozolc - guest, Ana Marija Mitic - guest

Asistants: Anja Guid, Ana Vukicevic, Lena Nagode

Music performers: Tomi M., Grega Skočir, Irena Preda, Barbara Pia

Sound designer: Samo Jurca

Photographers: Vanessa Tivadar, Tadej Žnidarčič
Video shots: Blaž Oman

Graphic design: Lena Nagode

Latin translations: Mitja Toškan

English translations: Polona Prodnik

Public relations: Urška Comino

Production: Senzorium

Co-production: Slovene Ethnographic Museum and KD B-51 (Ex Ponto Festival)

The project is supported by Ministry of Culture of Republic Slovenia

INSTALLATION
Opening: 7. December 2008, until June 2009 Opening hours: every Tuesday through Sunday from 10am to 6pm

PERFORMANCE

Premiere: 8. December 2008

Shows in 2008: 9., 10., 11. December

REPETITIONS 2009:
9., 10., 11., 12., 13., 14. Februar

17., 18., 19., 20., 21., 22. March


Entrances: from 6pm to 10pm – Each visitor enters individually at 4-minute intervals. Necessary are preceding reservations at the telephone number 00386 1 300 87 45. Booked tickets are to be collected by 5pm at the latest on the day of the performance.
YOU ENTER THE PLAY BEARFOOT.

Bookings and information about the performance: 00386 1 300 87 45 – Slovene Ethnographic Museum
Additional information: Public relations Urška Comino, Ex Ponto Festival

Special thanks to: Dr. Vasko Simoniti, Matej Zavrl, Damir Dimitrovič Kos, Bojana Rogelj, Vida Breže, Mitja Toškan, Tomaž Bole, Mea Valens, Alojz Jurjec, Soline Sečovlje, Tiskarna Bagraf, Lucija Sotlar, Anja Guid, Ana Vukicevic, Lena Nagode, Nataša Trtnik, Andrej Trtnik