FOTO - PERFORMANCE

FOTO - PERFORMANCE

VEČER Z MILO KAČIČ

Večer z Milo Kačič je predstavitev njenih izbranih pesmi iz zbirke »Skozi pomladni dež bom šla« in je spomenik duhovni sorodnosti, moči ljubezni in prijateljske zvestobe.   Rahločuten posluh in intuicija režiserke Barbare Pie Jenič sta sledili Mili Kačič skozi oči in srce Ivanke Mežan: Ivankini spomini, čustvovanja, doživljanja, konflikti, bolečine, odnehanja, obupi... Vsaka pesem je zgodba, ki se odraža v interpretativnem pristopu velikih igralk slovenskega dramskega gledališča. Ko ste tam, lahko zaznate Milin duh, kako pleše po dvorani in se vrti na vrhovih  amplitud nikogaršnjega časa in prostora – med življenjem in smrtjo, v brezčasni realnosti, ki nam jo ponuja moč besede.      

Interpretacija: Ivanka Mežan, Štefka Drolc in Iva Zupančič
Glasbeniki prva premiera: Katja Šulc vokal, Jelena Ždrale violina, Robert Jukič kontrabas, Erik Marenče klavir
Glasbeniki druga premiera: Katja Šulc vokal, Jelena Ždrale violina, Drago Ivanuša harmonika
Plesalca: Vida Breže, Boštjan Fajdiga

Video: Tomaž Gasparič in Mojca Brecelj
Glasba: Jelena Ždrale, Nino de Gleria, Tjaša Fabjančič
Kostumografija in scena: Incognito design
Fotografije: Tomaž Gasparič, Lidija Voler in Alenka Pirnat
Luč: Senzorium  
      
Režija: Barbara Pia Jenič

Producent: Zavod SENZORIUM
Koproducent: SNG DRAMA Ljubljana
V sodelovanju: FESTIVAL Ljubljana   
   
Prva premiera: 12. marca 2009 Ljubljanski grad, Festival Ljubljana
Druga premiera 24. aprila 2010 SNG Drama Ljubljana
pod okriljem: “LJUBLJANA, SVETOVNA PRESTOLNICA KNJIGE”
Ponovitve: 26. april, 17. maj in oktober, november 2010

An Evening with Mila Kačič

An Evening with Mila Kačič is a presentation of selected poems form her collection titled »Skoz pomladni dež bom šla« (“Through the Spring Rain I’ll Walk”) and a monument to spiritual affinity, the power of love and faithfulness among friends. The sensitive susceptibility and intuition of Barbara Pia Jenič, the director, followed Mila Kačič through the eyes and heart of Ivanka Mežan: Ivanka’s memories, feelings, experiences, conflicts, pains, quittings, desperations... Each poem is a story reflected in the interpretative approach of the great actresses of Slovenian theatre. During the performance Mila’s spirit can be felt, dancing around the auditorium and whirling on the amplitudes of no one’s time and space – between life and death, in the timeless reality given by the power of words.    

Interpretation: Ivanka Mežan, Štefka Drolc and Iva Zupančič
Musicians on the first opening-night: Katja Šulc – vocals, Jelena Ždrale - violin, Robert Jukič – double bass, Erik Marenče – piano
Musicians on the second opening-night: Katja Šulc - vocals, Jelena Ždrale – violin, Drago Ivanuša – accordion
Dancers: Vida Breže, Boštjan Fajdiga

Video: Tomaž Gasparič and Mojca Brecelj
Music: Jelena Ždrale, Nino de Gleria, Tjaša Fabjančič
Costume and set design: Incognito design
Photographers: Tomaž Gasparič, Lidija Voler and Alenka Pirnat
Light design: Senzorium
   
  Director: Barbara Pia Jenič

Production: Zavod SENZORIUM
Co-production: SNG DRAMA Ljubljana
In collaboration with: FESTIVAL Ljubljana   
   
The first opening night: March 12, 2009, Ljubljana Castle, Festival Ljubljana
The second opening night: April 24, 2010, SNG Drama Ljubljana
Under the patronage of: “LJUBLJANA – WORLD BOOK CAPITAL”
Performances: April 26, May 17 and October, November 2010