FOTO - PERFORMANCE

VTISI / IMPRESSIONS

Vonjave Emone

Vonjave Emone obiskovalcem približuje vsakdanje življenje v času starorimske Emone, ker senzorialno gledališče pri posredovanju svojih podob in sporočil vedno vznemiri in zapelje obiskovalce prek njihovih čutil, pa čute draži tudi tokrat.

Pomembno vlogo v predstavi igrajo vonji, ki nastopajo v funkciji časovnega stroja in v kombinaciji z zvočno podobo iščejo ter nam tudi posredujejo duh in atmosfero takratnega časa. V dišečem in božajočem opoju čutnega pa vas obenem oplajajo tudi besede antičnih avtorjev Seneke, Horacija, Petronija, Ovidija in ene od redkih rimskih pesnic Sulpicije ter tako še dodatno nadgradijo in poglobijo podobo Emone.

AVTORJI
Koncept in režija: Barbara Pia Jenič
Glasba: Peter Penko
Svetovalka za antične tekste: Nada Grošelj
Teksti: Seneka, Horacij, Petronij, Ovidij in Sulpicija
Foto: Sunčan Stone

IZVAJALCI
Manca Dorrer, Hana Gorše, Barbara Pia Jenič, Jerica Majerhold Ostrovršnik, Urša Eva Pucelj, Andreja Skrinjer, Marko Ujc, Veronika Brinjšek ter Iztok Drabik Jug in Primož Vrhovec (avdio)

Asistenca v produkciji: Neža Peterle
Grafično oblikovanje: Tomaž Dobravc
Produkcija: Zavod Senzorium
Koprodukcija: MGML
Projekt je nastal ob finančni podpori Mestne občine Ljubljana

4., 6. in 7. avgusta ob 21. uri
Arheološki park Emonska hiša, Mirje 4, Ljubljana
EMONSKA HIŠA

Emona Fragrances

Emona Fragrances sensory theatre's interactive performance brings the everyday life of Roman Emona closer to our visitors. As is always the case in sensory theatre, this performance mediates its images and messages also by arousing and enticing the visitor's sensory organs.

Fragrances play an important role in the performance, for they appear in the function of a time machine and combined with the soundscape they mediate the spirit and atmosphere of the period. The fragrant and soothing sensations are accompanied by the words of antiquity authors such as Seneca, Horace, Petronius, Ovid as well as one of the few Roman female poets Sulpicia which seduce you as well as give you a deeper insight into the Roman Emona.

AUTHORS
Concept, directed by: Barbara Pia Jenič
Music: Peter Penko
Advisor for antiquity texts: Nada Grošelj
Texts: Seneca, Horace, Petronius, Ovid and Sulpicia
Photo: Suncan Stone

PERFORMERS
Manca Dorrer, Hana Gorše, Barbara Pia Jenič, Jerica Majerhold Ostrovršnik, Urša Eva Pucelj, Andreja škrinjer, Marko Ujc, Veronika Brinjšek; Iztok Drabik Jug and Primož Vrhovec (audio)

Production assistant: Neža Peterle
Graphic design: Tomaž Dobravc
Production: Zavod Senzorium
Co-produced by: MGML
The project was financially supported by the Town Municipality of Ljubljana

4th, 6th and 7th August at 9 pm

Archaeological park Emona house, Mirje 4, Ljubljana
Archaeological park Emona house