FOTO - PERFORMANCE

O senzorialnem jeziku

Senzorialni gledališki jezik vključuje posebnosti, kot so interaktivnost publike, multisenzorne percepcije ter mednarodno in medkulturno razumljive vsebine. Pri interaktivnosti ne gre za tehnološki način interakcije, pač pa za neposredno in neposredovano komunikacijo med publiko in izvajalci, ki poteka v živo in pri kateri prihaja do vzajemnih povezav med vsemi udeleženimi. Orodja čutnega sporočanja vključujejo tudi vonje, okus in dotik ter publiki omogočajo večji potopitveni učinek in izkušnjo.

Senzorialni gledališki jezik je doživel svoje posamične poskuse že v zgodovini, največ v 19. in 20 .stoletju z velikimi gledališkimi imeni in institucijami (Wagner, Schechner, Bauhaus, Reinhardt, Nitsch, Grotowski, Marinetti, Hlebnikov ..), svojo učinkovitost in namen pa je dosegel z Enriqujem Vargasom in posledično njegovimi učenci v 21. Stoletju.

Predstavitev senzorialnega gledališča skozi prizmo gledališča Senzorium bomo izvedli v novi gledališki obliki: lecture performance (eng) oz. Predavanje-performans . Predavanje vključuje teoretični (mednarodni in zgodovinski okvir), performance pa praktični del.

režiserka in izvajalka: Barbara Pia Jenič
glasba: Peter Penko
oblikovanje videa: Gašper Brezovar
produkcija: Senzorium
premiera: Anton Podbevšek teater 26. okt 2016

lecture performance about sensorial language in Senzorium

The sensorial theatre language includes features such as public interaction, multisensorial perception and internationally and interculturaly understandable content. Interactivity is not a technological or intelectual mode of interaction, but a direct communication between audience and performers, which takes place live and with reciprocal communication between all parties involved. Sensorial theater tools include smell, taste and touch and alow the audience a deeper immersive experience.

Lecture performance on the sensorial theatre in Slovenia and its international and historic context. Several important creators and institutions throughout the history of theatre (Wagner, Schechner, Bauhaus, Reinhardt, Nitsch, Grotowski, Marinetti, Hlebnikov ...) attempted to use tools found in the sensorial theatre in the 19th and 20th century, however it was Enrique Vargas who developed it to its full potential and poetics.

The lecture performance is divided into a theoretical (historic and international) and practical part.

Author, director: Barbara Pia Jenič
Music: Peter Penko
Video design: Gašper Brezovar
Production: Senzorium
Premiere: Anton Podbevšek teater 26. okt 2016