Govor, javno nastopanje

GOVOR IN KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE

V življenju lažje dosegamo tiste cilje, ki jih znamo dobro skomunicirati. Govor in komunikacija sta najpomembnejše orodje kreiranja odnosov in doseganja ciljev. Nesporazumov ne moremo preprečiti, lahko pa se učimo kako jih preobraziti. Delavnica govornega sporočanja in komunikacije je namenjena vsem, ki bi želeli izboljšati ali preveriti svoj govor, javni nastop in komunikacijske veščine.

 

IZVEDENE  DELAVNICE, IZOBRAŽEVANJA, SEMINARJI

 • 2023 Komunikacijske veščine ob izgubi, 6. oktober, UKC Slovenija Transplant, Delavnica za zdravnike, UKC LJ 27. november
 • 2023 MKOŽ delavnice javnega nastopanja za pripovedovalce pravljic, 8., 17. in 30. marec, 19. april, 15. december
 • 2022 Delavnice govora in komunikacije, Trubarjeva hiša literature, sept. – dec. 2022
 • 2022 Usposabljanje z igro vlog, Fakulteta za varnostne vede in MNZ, Uprava za probacijo, 18. oktober
 • 2021 UKC Slovenija Transplant, igra vlog in komunikacijske veščine za medicinsko osebje
 • 2020 Govor in komunikacijske veščine Združenje SUTŽO, 12., 22., 29. januar, 12. in 19. februar, 11. in 25. marec ter 3., 10., 17., 24. junij
 • 2020 Javni govor za   ŠUGLA izobraževanje, Ana Monro
 • 2020 Komunikacijske veščine ob izgubi, 6. oktober, UKC Slovenija Transplant, Delavnica za zdravnike
 • 2019 UKC Slovenija transplant, igra vlog in komunikacijske veščine, Pogovor s svojci – izkušnje  koordinatorjev in možnosti izboljšav
 • 2019 Prepoznavanje osebnostnih stilov strank, ki se pojavljajo v okolju delovanja sodstva teoretični in praktični del Delovno socialna sodniška šola 2019
 • 2019 IAM Institut in Akademija za multimedije, govorni nastop
 • 2019 Veščine javnega nastopanja in javnega govora, Univerza za tretje življenjsko obdobje Ljubljana
 • 2019 Splošna Bolnica Brežice,  UKC Slovenija transplant, igra vlog in komunikacijske veščine
 • 2019 Trubarjeva hiša literature, feb-maj Javni govor in komunikacija
 • 2018 Univerza v Ljubljani, Karierni centri, Senzibiliziranje komunikacije v kriznih trenutkih, Filozofska fakulteta
 • 2018 Univerza v Ljubljani, Karierni centri, Senzibiliziranje komunikacije v kriznih trenutkih, Pedagoška fakulteta
 • 2018 Splošna bolnišnica Slovenj gradec, Slovenija transplant, igra vlog in komunikacijske veščine
 • 2018 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija transplant, igra vlog in komunikacijske veščine
 • 2018 Univerzitetni klinični center Ljubljana, oddelek za Travmatologijo, igra vlog in komunikacijske veščine
 • 2018 Javni govor za  Ana Monro nastopajoče
 • 2018 Javni govor in javni nastop, feb-maj, Trubarjeva hiša literature
 • 2015 – 2019 trening igre in javnega nastopanja Univerza za tretje življenjsko obdobje
 • 2015 Založba Lud Literatura, interpretacija poezije
 • 2013 – danes Senzorium: govor in komunikacija (individualno, male skupine)
 • 2010 Podium, komunikacijske veščine s strankami za Citroen in Peugeot

 

VEČLETNA IZOBRAŽEVANJA