Senzorialni jezik za muzeje in galerije

V času, ko se na novo opredeljujeta pomen in namen muzejev, je preučevanje človeških možganov in njihovega delovanja temeljito spremenilo naše razumevanje zaznavanja, spoznavanja in znanja. Možgani po svoji naravi plastični in se dinamično spreminjajo. Zato morajo muzeji upoštevati kombinirane in zapletene interakcije med vizualnimi, slušnimi, vonjalnimi, prostorskimi in drugimi vidiki obiskovalčeve izkušnje. Muzeji so tako pred nalogo, da razmislijo o čutnih razsežnostih muzejskega učenja, kontemplacije in dialoga za razmišljanje o sedanjih in prihodnjih čutnih izkušnjah.[1]  Da bi muzejsko osebje navdihnili za razvijanje večplastnih muzejskih doživetij, multimodalnih muzejskih doživetij in eksponatov, je potrebno uveljaviti nove modele in formate muzejskih razstav, muzejsko osebje pa usposobiti za več čutne izvedbe vodenja obiskovalcev.

Senzorium[2] prinaša v slovenski prostor dogodke, ki vključujejo vse čute. S senzorialnim jezikom oblikujemo izkušnje, ki so potopitvene, več čutne, doživljajske, lahko tudi interaktivne. Senzorialni jezik je v svetu prisoten že več kot 50 let. V tem času smo razvili učinkovite in preverjene več čutne metode in prakse vodenja obiskovalcev tako individualno kot za manjše skupine. Format vodenja publike po gledališkem doživetju je izoblikovan tako, da majhne skupine obiskovalcev prehajajo med vsebinami in prostori. Tak format popolnoma podpira muzejska in galerijska več čutna doživetja razstavljenih exponatov, okolij in vsebin.

 

 

[1] Povzeto po Levent, Pascual-Leone, Lacey: »The Multisensory museum: cross-disciplinary perspectives on touch, sound, smell, memory, and space«, Rowman&Littlefield, Lanham Maryland, 2014, xiii-xiv

[2] Senzorium zavod je edini zavod v Sloveniji, ki raziskuje in organizira dogodke, ki vključujejo senzorialni gledališki jezik. Je tudi pobudnik in soorganizator Simpozija o senzorialnem v gledališču – na sledi vonjem, ki je potekal v Mariboru na Borštnikovem srečanju 2020. http://barbarapiajenic.com/senzorium/, http://www.senzorium.com/

 

Besedila na straneh Senzoriuma so avtorsko delo ©2019

VEČ ČUTNI DOGODKI V MUZEJIH IN GALERIJAH

 • 2024 Uvod v senzorialni jezik, MNSZS, za Skupnost muzejev Slovenije, 15. april
 • 2023 V iskanju smisla, galerija Portal Kibla za Festival Borštnikovo srečanje Maribor in Muzej sodobne in novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani
 • 2021  Interwoven razstava o tekstilu, kuratorica Neža Peterle, Neurotian Gallery Berlin Germany
 • 2019 – 2020 Nataša Skušek, Postelja, razstava, Galerija Krka, November 2019-Februar 2020
 • 2018 – 2019  Hotel Tivoli med spomini in sanjami – avtorska predstava o utrinkih iz življenja v zgodovini Švicarije
 • 2017 Future Promise Park, Moon Kyungwon, razstava 32. Mednarodni grafični bienale – Kriterij rojstva, oblikovanje vonjev za razstavo 16. junij – 29. oktober
 • 2014 Vonjave Emone, avtorska predstava utrinkov iz življenja v Rimski Emoni, Emonska hiša MGML
 • 2014 Senzorialne zvočne pokrajine, več čutna instalacija vonjav, zvokov in grafik – galerija MGLC
 • 2013 Mala tovarna upanja, več čutna avtorska predstava v galeriji MGLC
 • 2010 Mi smo svet, slovenske bajke in miti – v sodelovanju s Turizem Ljubljana
 • 2008 – 2009 In vino veritas, Slovenski etnografski muzej, Več čutna instalacija in predstava ob razstavi Vino na Slovenskem
 • 2003 Potovanje junaka Rudolfa, Novomeški Sokolski narodni dom
 • 2000 Potujoči labirint 2000, Muzejski vlak
 • 1999 Labirint Križanke, Slovenski etnografski muzej

IZVEDENE  DELAVNICE, IZOBRAŽEVANJA – SENZORIALNI JEZIK

 • 2023 Potenciali senzorialnega jezika, Mlado gledališče, predavanje, Mala drama SNG MB, fotografije na FB strani FBS
 • 2023 MK Bežigrad, Dišeče zgodbe, delavnica za otroke in družine
 • 2023 Predavanje Potenciali senzorialnega, Together for better – Community festival, Timișoara – European Capital of Culture, posnetek predavanja
 • 2023 Delavnica poetike vonjev v umetnosti, Together for better – Community festival, Timișoara – European Capital of Culture 2023, Romunija, 19. februar, 2023  Aftermovie Together for Better
 • 2022 VAM projecto, videoalfabetizzazione, web conference, 8. september 2022
 • 2021 AGRFT Delavnica uvod v senzorialni jezik
 • 2020 Poslušanje vonjev, 7.januar, Kulturni dom Krško
 • 2020 Senses in art – Urban Related Sensoria: Environments,Technologies, Sensobiographies 12. junij, Sensotra, Finska, Mednarodni spletni simpozij
 • 2020 Sensorial theatre and language 20 junij Webinar WAM Project Inspire Italia, mednarodno spletno predavanje
 • 2020 Oblikovanje doživetij, 18. september, Turizem Ljubljana, Mestna hiša
 • 2020 Senzorialno v gledališču, na sledi vonjav v vsakdanjem življenju in onkraj njega, 15., 16. oktober, Vetrinjski dvor Maribor, Festival Borštnikovo srečanje, Mednarodni simpozij
 • 2019 Senzorialno vodenje, Festival Velenje, Pikin festival 2019
 • 2019 Dotik 1, Senzorium
 • 2019 Smell Festival Bologna, Scented Theatre
 • 2018 Senzorialno vodenje, Švicarija, MGLC
 • 2017 Senzorialni gledališki jezik v Senzoriumu, 2ª Mostra de Arte Sensorial e inclusiva, CCCB, Brasilia, Brazilia   video
 • 2011 – 2012 Generosity, 10 mesečna delavnica senzorialni jezik
 • 2010  Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanitstične študije, Koper, vonjave v gledališču in vsakdanjem življenju – delavnica
 • 2010 Fakulteta za oblikovanje, senzorialni jezik in oblikovanje praznega prostora – delavnica
 • 1996 – danes Senzorium: senzorialni jezik