Senzorialni jezik za muzeje in galerije

V času, ko se na novo opredeljujeta pomen in namen muzejev, je preučevanje človeških možganov in njihovega delovanja temeljito spremenilo naše razumevanje zaznavanja, spoznavanja in znanja. Možgani po svoji naravi plastični in se dinamično spreminjajo. Zato morajo muzeji upoštevati kombinirane in zapletene interakcije med vizualnimi, slušnimi, vonjalnimi, prostorskimi in drugimi vidiki obiskovalčeve izkušnje. Muzeji so tako pred nalogo, da razmislijo o čutnih razsežnostih muzejskega učenja, kontemplacije in dialoga za razmišljanje o sedanjih in prihodnjih čutnih izkušnjah.[1]  Da bi muzejsko osebje navdihnili za razvijanje večplastnih muzejskih doživetij, multimodalnih muzejskih doživetij in eksponatov, vam nudimo izobraževanje na področju senzorialnega jezika v izvedbi zavoda Senzorium.

 

Čutno zaznavanje je naše okno v svet. Različni čutni dražljaji prinašajo različne informacije, ki  v nas sprožajo občutke, vsebine ali podobe. Skozi proces izobraževanja bomo raziskovali kako dražljaji vplivajo na našo percepcijo, kakšne notranje podobe lahko odpirajo in kako te podobe nadgraditi. Poslušali bomo govorico čutov, jo uporabili za tvorjenje stavkov, povedi in krajših zgodb. Preko čutnih dražljajev vodimo domišljijo udeleženca in odpiramo prostor za kreacije lastnih (za)misli, zgodb in spominov. Spoznavamo poetično moč čutov in kreiramo kratke doživljajske etide.  Končni rezultat več čutnega izobraževanja je lahko povezava ali nadgradnja zgodovinskih artefaktov s čutnimi lastnostmi, njihovim kontekstom in zgodbami, ki se skrivajo za njimi. Tako nudimo potopitvene, učne, večplastne, senzorične, intelektualne, estetsko zasnovane izkušnje. Izobraževanje vodi Barbara Pia Jenič, ustanoviteljica zavoda Senzorium, režiserka in avtorica.

 

Senzorium[2] prinaša v slovenski prostor dogodke, ki vključujejo vse čute. S senzorialnim jezikom oblikujemo izkušnje, ki so potopitvene, več čutne, doživljajske, lahko tudi interaktivne. Udeleženci se učijo govorice čutov, čutnega zaznavanja, sinestezije, uporabe tišine in praznine oz suspenzov, pripovedovanja zgodb z besedami, teksturami, zvoki, vonji, dotiki ali podobami. Spoznavajo več čutno pris(o)tnost in čuječnost ter sugestibilnost namesto ilustrativnosti.

 

 

[1] Povzeto po Levent, Pascual-Leone, Lacey: »The Multisensory museum: cross-disciplinary perspectives on touch, sound, smell, memory, and space«, Rowman&Littlefield, Lanham Maryland, 2014, xiii-xiv

[2] Senzorium zavod je edini zavod v Sloveniji, ki raziskuje in organizira dogodke, ki vključujejo senzorialni gledališki jezik. Je tudi pobudnik in soorganizator Simpozija o senzorialnem v gledališču – na sledi vonjem, ki je potekal v Mariboru na Borštnikovem srečanju 2020. http://barbarapiajenic.com/senzorium/, http://www.senzorium.com/

 

 

 

 

Obseg: Uvodno 3x 4 šolske ure, Nadaljevalno: 5x 4 šolske ure, 1x tedensko, trajanje 2 meseca

Cena celotnega izobraževanja: 780,00 Eur na mesec

Cena za krajšo, enkratno verzijo delavnice je 550,00 Eur in traja štiri šolske ure. Senzorium ni zavezanec za DDV.