SENZORIUM

SENZORIUM ZAVOD
TRG PREKOMORSKIH BRIGAD 1
1000 LJUBLJANA
DAVČNA ŠTEVILKA: 694 6 694 7
MATIČNA ŠTEVILKA 1582160
Gsm: +00 386 31 880 483

info@senzorium.com

Leta 1996 do 2001 Senzorium deluje kot neformalna gledališka skupina "Sensorial theatre and research".

• Leta 2001 je ustanovljen zasebni zavod: SENZORIUM "Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih projektov in prireditev" Ustanovitelja sta Gabriel E. Hernandez kot direktor in Barbara Pia Jenič kot umetniški vodja.

• Leta 2006 Gabriel Hernandez ostane častni član Senzoriuma. Pot ga pelje nazaj v Barcelono. Barbara Pia Jenič tudi formalno prevzame odgovornosti direktorice in umetniške vodje Senzorium.

• Če želite podpreti razvoj in raziskavo senzorialnega gledališča SENZORIUM, lahko donirate sredstva na spodnji račun:

  • IBAN: SI56 0510 0801 2084 543
  • BIC/SWIFT: ABANSI2X

SENZORIUM

SENZORIUM ZAVOD
TRG PREKOMORSKIH BRIGAD 1
1000 LJUBLJANA
Tax ID: 694 6 694 7
ID: 1582160
Mobile: +00 386 31 880 483

info@senzorium.com

From 1996 to 2001 Senzorium functions as informal theatrical group "Sensorial theatre and research".

•In 2001 a private institute is established: SENZORIUM "Institute for organization and execution of cultural projects and events". It is established by Gabriel E. Hernandez (executive director) and Barbara Pia Jenič (art director).

• In 2006 Gabriel Hernandez becomes honorary member of Senzorium. His path leads him back to Barcelona. Barbara Pia Jenič officially assumes the responsibilities of executive director and art director of Senzorium.

• f you are willing to support the research and development of sensorial theatre SENZORIUM, you can make a donation on a following account:

  • IBAN: SI56 0510 0801 2084 543
  • BIC/SWIFT: ABANSI2X